15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 07:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2006 07:41

賽神曲

男抱琵琶女作舞
主人再拜聽神語
新婦上酒勿辭勸
使爾舅姑無所苦
椒漿湛湛桂座新
雙長箭繫紅巾
但願牛羊滿家宅
十月報賽南山神
青天無風水復碧
龍馬上鞍牛服軛
紛紛醉舞踏衣裳
把酒路旁勸行客

 

Tái thần khúc

Nam bão tỳ bà nữ tác vũ
Chủ nhân tái bái thính thần ngữ
Tân phụ thướng tửu vật từ khuyến
Sứ nhĩ cữu cô vô sở khổ
Tiêu tương trạm trạm quế toạ tân
Song trường tiến hệ hồng cân
Đãn nguyện ngưu dương mãn gia trạch
Thập nguyệt báo tái Nam sơn thần
Thanh thiên vô phong thuỷ phục bích
Long mã thượng an ngưu phục ách
Phân phân tuý vũ đạp y thường
Bả tửu lộ bàng khuyến hành khách.