01/10/2022 08:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thần khúc
賽神曲

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 07:40

 

Nguyên tác

男抱琵琶女作舞
主人再拜聽神語
新婦上酒勿辭勸
使爾舅姑無所苦
椒漿湛湛桂座新
雙長箭繫紅巾
但願牛羊滿家宅
十月報賽南山神
青天無風水復碧
龍馬上鞍牛服軛
紛紛醉舞踏衣裳
把酒路旁勸行客

Phiên âm

Nam bão tỳ bà nữ tác vũ
Chủ nhân tái bái thính thần ngữ
Tân phụ thướng tửu vật từ khuyến
Sứ nhĩ cữu cô vô sở khổ
Tiêu tương trạm trạm quế toạ tân
Song trường tiến hệ hồng cân
Đãn nguyện ngưu dương mãn gia trạch
Thập nguyệt báo tái Nam sơn thần
Thanh thiên vô phong thuỷ phục bích
Long mã thượng an ngưu phục ách
Phân phân tuý vũ đạp y thường
Bả tửu lộ bàng khuyến hành khách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Tái thần khúc