chúc nhau thời khắc xuân giao
môi son đỏ rực trong bao lì xì
một điêu ngoa một nhu mì
du trôi vào giấc tình si một đời

tít mù sáu mặt xoay chơi
thả viên xúc xắc rối bời rủi may
cuộc cờ ai trả ai vay
thì như hành khất trắng tay là cùng

phù du muôn nẻo chập chùng
phập phù Át bích ngập ngừng Át cơ
giao thừa vừa điểm canh mơ
ú oà
ván tú lơ khơ ngửa bài


Khai bút mùng 6 Tết Kỷ Hợi
10.2.2019