Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Quý Đôn (37 bài)
- Ngô Thì Sĩ (34 bài)
- Nguyễn Khản (6 bài)
- Nguyễn Huy Quýnh (11 bài)
- Nguyễn Thiếp (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/03/2022 18:05 bởi tôn tiền tử
Vũ Huy Trác 武輝倬 (1730-1793) hiệu Giác Trai, quê ấp Lộng Điền, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, đạo Sơn Nam, nay là thôn Lộng Điền, xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Thìn niên hiệu Cảnh Hưng thứ 33 (1772).