Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 26/04/2008 02:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Biển nhớ vào 26/04/2008 03:29

Ấy ai xuôi ngược bờ đê
Có đi tỉnh Bắc có về tỉnh Đông?
Giùm ai khẽ rỉ tai Hồng:
“Giải đồng tâm vẫn Cốm Vòng đeo đai”

Ai xuôi ngược đấy – Giùm ai
Xuống Nam nhắn chị lên Đoài nhủ em
Rằng: “Quê xưa vẫn êm đềm
Tình quê ngày một ngày thêm nặng tình”

Mạ tươi màu cốm xanh xanh
Lúa thơm hương rượu ngon lành dậy men
Vi vu tiếng sáo làng bên
Tre ngà đẩy cánh diều lên trăng ngà

Trời cao xa…. Đất bao la…
Xanh non màu cỏ xanh già màu mây
Cây đa hai bóng cùng say
Nhạc đong đưa…. Sáo diều hay áo chiều?

Núi chân Nam…. Sóng chân Chiêu…

Vàng trao bạc đổi ít nhiều men quê
Ba trăng tóc lúa chưa thề
Mây trường sơn khói trường đê não nùng.