15.00
26 bài thơ
Tạo ngày 09/07/2008 01:13 bởi Biển nhớ, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/08/2008 02:34 bởi Vanachi
Tập thơ Trời một phương bao gồm 26 bài do tác giả tự xuất bản năm 1962 tại Sài Gòn.