Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi karizebato vào 01/10/2009 22:36

Tôi có ông cậu
Làm nghề thợ rèn
Da ngăm ngăm đen
Như hun trong khói

Cậu tôi ít nói
Củ mỉ cù mì
Khỏe không ai bì
Cánh tay như thép
Vung tay cậu đập
Hùng hục cả ngày
Rèn cuốc rèn mai
Rèn cày 51

Búa quai, sắt đập
Chớp chớp sáng lòe
Sáng cả bờ tre
Lung linh mặt nước

Nghe đâu lúc trước
Kháng chiến đánh Tây
Cả đêm liền ngày
Cậu rèn những mác
Những chông nhọn hoắt
Mã tấu, dao găm
Suốt cả mười năm
Giao cho du kích

Cậu tôi rất thích
Thấy tôi đến chơi
Tôi cũng rất vui
Được gần bên cậu
Được sờ, được mó
Cái búa, cái đe
Có lúc ngo ngoe
Thụt cây ống bễ

Cậu tôi vui vẻ
Cười bảo tôi rằng:
- Mày có khả năng
Thành anh thợ đúc!


Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998