Hà Nội hỡi, bao giờ ta trở lại
Một ra đi không biết thuở nào về
Mà về chi? Nếu không còn mãi mãi
Yêu nhau thì trở lại để mà chi?

Đời đẹp tươi lòng trai hăm mốt tuổi
Mê học hành, say đắm bóng giai nhân
Ngược xuôi ba mươi sáu phố xa gần
Thân mến quá, ân tình lên độ cuối

Nhưng hôm nay bỗng giã từ Hà Nội
Nặng u hoài, đau đớn vướng bên tim
Vừa quyết tâm không bao giờ trở lại
Nơi tàn rồi cả một giấc mơ êm

Hỡi ngõ Tràng An nghìn năm yêu dấu
Đổi thay gì trong năm tháng dần qua?
Ai hãy còn, ai đã bỏ đi xa?
Ta nhớ lắm nhưng đường về nghẹn lối


1955

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]