Em trao tập lưu bút
Nhờ ta ghi đôi lời
"Nữa mai dẫu cách trở
Kỷ niệm mãi không phai"

Giữ kỷ niệm! Nhưng em ơi kỷ niệm
Giữ làm sao cho trọn vẹn hở em?
Mỗi ngày qua kỷ niệm một nhiều thêm
Giữ sao hết? Em sẽ quên, ta biết

Thư mới nhận, ảnh mới trao, tha thiết
Đọc đêm ngày, nhìn mê mải quên thôi
Nhưng ngược dòng đời, kỷ niệm dần trôi
Về Quá khứ. Tương lai xây mộng mới

Đến một ngày nào, thư xưa ảnh cũ
Xếp vội vàng, mượn ngọn lửa thiêu đi
Lửa đốt nụ cười, xoá tan dòng chữ
Đón đời tươi, giữ Dĩ Vãng làm gì?

Tội nghiệp cuộc đời những dòng lưu bút
Trao êm đềm những kẻ nhận mau quên
Em chớ trách ta ngần ngừ chẳng viết
Viết làm chi khi kỷ niệm không bền?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]