昔昔鹽-織錦竇家妻

當年誰不羨,
分作竇家妻。
錦字行行苦,
羅幃日日啼。
豈知登隴遠,
只恨下機迷。
直候陽關使,
殷勤寄海西。

 

Tích tích diêm - Chức cẩm Đậu gia thê

Đương niên thuỳ bất tiển,
Phận tác Đậu gia thê.
Cẩm tự hàng hàng khổ,
La vi nhật nhật đề.
Khởi tri đăng Lũng viễn,
Chỉ hận hạ ky mê.
Trực hậu Dương Quan sứ,
Ân cần ký Hải Tê.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đương thời ai cũng tôn vinh
Vợ người họ Đậu chung tình danh vang
Dệt thơ chữ gấm hàng hàng
Ngày ngày màn lụa khóc than nhớ chồng
Lũng Tây đường đất xa xăm
Khó rời khung cửi đi thăm hỏi chàng
Phải chờ sứ giả Dương Quan
Hải Tây gửi đoạn gấm vàng đến ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đương thời ai mà không ham muốn
Vợ Đậu hiền thục vốn thơm danh
Khổ công dệt gấm hàng hàng
Ngày ngày rèm lụa khóc chồng nhớ nhung
Há chẳng biết lên vùng núi Lũng
Ngặt vì mê khung cửi siêng năng
May nhờ sứ giả Dương Quan
Hải Tây gửi được gấm vàng đến ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời