02/07/2022 00:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích tích diêm - Chức cẩm Đậu gia thê
昔昔鹽-織錦竇家妻

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 12:19

 

Nguyên tác

當年誰不羨,
分作竇家妻。
錦字行行苦,
羅幃日日啼。
豈知登隴遠,
只恨下機迷。
直候陽關使,
殷勤寄海西。

Phiên âm

Đương niên thuỳ bất tiển,
Phận tác Đậu gia thê.
Cẩm tự hàng hàng khổ,
La vi nhật nhật đề.
Khởi tri đăng Lũng viễn,
Chỉ hận hạ ky mê.
Trực hậu Dương Quan sứ,
Ân cần ký Hải Tê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đương thời ai cũng tôn vinh
Vợ người họ Đậu chung tình danh vang
Dệt thơ chữ gấm hàng hàng
Ngày ngày màn lụa khóc than nhớ chồng
Lũng Tây đường đất xa xăm
Khó rời khung cửi đi thăm hỏi chàng
Phải chờ sứ giả Dương Quan
Hải Tây gửi đoạn gấm vàng đến ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Tích tích diêm - Chức cẩm Đậu gia thê