經汾陽舊宅

門前不改舊山河,
破虜曾輕馬伏波。
今日獨經歌舞地,
古槐疏冷夕陽多。

 

Kinh Phần Dương cựu trạch

Môn tiền bất cải cựu sơn hà,
Phá lỗ tằng khinh Mã Phục ba.
Kim nhật độc kinh ca vũ địa,
Cổ hoè sơ lãnh tịch dương đa.

 

Dịch nghĩa

Sông núi ở trước cửa không thay đổi,
Đánh dẹp giặc giã nhiều chiến công hơn Phục Ba tướng quân.
Hôm nay một mình đi qua nơi ca múa ngày trước.
Chỉ còn cây hoè cổ thụ xơ xác, và bóng chiều mênh mông.


Phần Dương là thành lập từ đời Hán, nay là huyện Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây. Đời Đường, danh tướng Quách Tử Nghi lập được nhiều chiến công, nên được phong Phần Dương vương, người đương thời gọi ông là Quách Phần Dương. Phần Dương cựu trạch là lâu đài cũ của họ Quách, vị trí nay ở làng Thân Nhân, huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Tác giả sinh sau họ Quách hơn trăm năm, nên khi tác giả ghé thăm, cựu trạch đã hoang tàn lắm rồi. Họ Quách có công lớn, nhưng sau khi ông mất, đất đai nhà cửa bỏ hoang phế, con cháu bị quyền thần bách hại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước dinh xưa núi sông không đổi
Chiến công nhiều vượt nổi Phục ba
Nay qua chốn cũ múa ca
Cây hoè già cỗi xót xa chiều tàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trước nhà chẳng đổi cảnh non sông
Hơn Mã Phục ba số chiến công.
Nay một mình nơi ca vũ trước
Cây hoè xơ xác chiều mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời