Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cao Ngạc (9 bài)
- Hồng Lượng Cát (4 bài)
- Ngô Tích Kỳ (2 bài)
- Lý Bỉnh Lễ (4 bài)
- Lê Giản (2 bài)
Tạo ngày 16/11/2013 22:27 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 17/11/2013 09:57 bởi hongha83
Triệt Ngộ thiền sư 徹悟禪師 (1741-1810) là cao tăng nổi tiếng đời Thanh, tổ thứ 12 của tông Tịnh Độ. Ông họ Mã 馬, tên Tế Tỉnh 际醒, tự Triệt Ngộ 徹悟, hiệu Mộng Đông 夢東, quê ở Phong Nhuận, Kinh Đông (nay là huyện Phong Nhuận, tỉnh Hà Bắc). Thuở nhỏ thông minh đĩnh đạc khác người, học rộng và thông suốt kinh sử, có tài thơ phú. Năm 22 tuổi xuất gia. Thiền sư thấu suốt giáo nghĩa. Tác phẩm có "Triệt Ngộ thiền sư ngữ lục" (徹悟禪師語錄).