Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 09/09/2019 02:25

秋閨

征客向輪臺,
幽閨寂不開。
音書秋雁斷,
機杼夜蛩催。
虛幌風吹葉,
閑階露溼苔。
自憐愁思影,
常共月裴回。

 

Thu khuê

Chinh khách hướng luân đài,
U khuê tịch bất khai.
Âm thư thu nhạn đoạn,
Cơ trữ dạ cung thôi.
Hư hoảng phong xuy diệp,
Nhàn giai lộ thấp đài.
Tự lân sầu tư ảnh,
Thường cộng nguyệt bồi hồi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chinh nhân đi hướng đài cao
Phòng khuê tĩnh lặng u sầu cô đơn
Thu về chẳng thấy tin nhàn
Đêm khuya khung cửi dế đàn giục ai
Gió cây thổi là thoảng ngoài
Thềm rêu ướt vắng sương rơi lạnh lùng
Sầu dâng nhớ ảnh tự thương
Thường cùng trăng sáng vấn vương nỗi lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chinh nhân đi hướng đài cao xa,
Tĩnh lặng phòng khuê chẳng mở ra
Tin nhạn thu về đành đứt đoạn,
Đêm khuya khung cửi dế giục hoài.
Gió cây thổi lá bay ngoài cửa,
Thềm vắng ướt rêu sương lạnh sa.
Nhớ ảnh sầu dâng thương tự đến,
Thường cùng trăng sáng vấn vương ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời