Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/03/2022 15:33 bởi tôn tiền tử
Trần Thiên Dư người xã Thuỵ Thố đời Trần, nay là làng Ngọc Thỏ, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Lúc nhỏ từng làm bạn với Trần Nhật Duật. Ông có tài văn võ, tụ chúng giúp vua Trần di cư vào Trường Yên, được 5 năm, trốn về lấy vợ đi buôn. Mất năm niên hiệu Anh Tông, thọ 85 tuổi. Tác phẩm có Nhân vịnh thi bách thư.