Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 17:30

感遇其三十四

朔風吹海樹,
蕭條邊已秋。
亭上誰家子,
哀哀明月樓?
自言幽燕客,
結髮事遠遊。
赤丸殺公吏,
白刃報私仇。
避仇至海上,
被役此邊州。
故鄉三千里,
遼水復悠悠。
每憤胡兵入,
常為漢國羞。
何知七十戰,
白首未封侯。

 

Cảm ngộ kỳ 34

Sóc phong xuy hải thụ,
Tiêu điều biên dĩ thu.
Đình thượng thuỳ gia tử,
Ai ai minh nguyệt lâu ?
Tự ngôn u yên khách,
Kết phát sự viễn du.
Xích hoàn sát công lại,
Bạch nhận báo tư cừu.
Tỵ cừu chí hải thượng,
Bị dịch thử biên châu.
Cố hương tam thiên lý,
Liêu thuỷ phúc du du.
Mỗi phẫn hồ binh nhập,
Thường vi hán quốc tu.
Hà tri thất thập chiến,
Bạch thủ vị phong hầu.