Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 17:20

感遇其三十一

可憐瑤臺樹,
灼灼佳人姿。
碧華映朱實,
攀折青春時。
豈不盛光寵,
榮君白玉墀。
但恨紅芳歇,
彫傷感所思。

 

Cảm ngộ kỳ 31

Khả liên dao đài thụ,
Chước chước giai nhân tư.
Bích hoa ánh chu thực,
Phan chiết thanh xuân thì.
Khởi bất thịnh quang sủng,
Vinh quân bạch ngọc trì.
Đán hận hồng phương yết,
Điêu thương cảm sở tư.