Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2017 09:08

Tặng Hoàng 1989

Lại một mùa xuân qua. Cha chưa có gì mới
Tặng cho con nay đã lên mười
Dẫu con đã tặng cha cả mười năm trẻ lại
Cha có thêm gì?
                       Câu hỏi đã mười năm!


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996