11/08/2022 08:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với con

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 09:08

 

Tặng Hoàng 1989

Lại một mùa xuân qua. Cha chưa có gì mới
Tặng cho con nay đã lên mười
Dẫu con đã tặng cha cả mười năm trẻ lại
Cha có thêm gì?
                       Câu hỏi đã mười năm!
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Với con