Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 09:04

Những mảnh pháo hồng, những mảnh pháo xanh
Bay suốt đời ta qua bao nhiêu bão tố
Có nhớ giùm ta không bao bạn bè thuở nhỏ
Những mảnh - trời - thơ - ấu của ta ơi


1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996