11/08/2022 09:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những mảnh trời thơ ấu

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 09:04

 

Những mảnh pháo hồng, những mảnh pháo xanh
Bay suốt đời ta qua bao nhiêu bão tố
Có nhớ giùm ta không bao bạn bè thuở nhỏ
Những mảnh - trời - thơ - ấu của ta ơi
1985

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thấp thoáng trăm năm (thơ), NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Những mảnh trời thơ ấu