Con người hứa tặng em dường như tất cả
Từ hoa cỏ trần gian đến châu báu thiên đàng
Riêng một thứ, tự mình em tìm kiếm
Là những nhà thơ muôn thuở lỡ làng!

Và nhà thơ - kẻ sau chót - tìm em
Băng qua cả thiên đàng và trần thế
Qua-địa-ngục-của-tận-cùng-quạnh-quẽ
Đem tận cùng đơn lẻ tặng riêng em!


Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội Nhà văn, 1999