Gửi lại Tà Lê
              Gửi lại Tà Lê
Tôi ríu lưỡi trước giờ từ biệt
Xiết chặt tay các anh, dòng sông cuộn xiết
Một góc rừng Lào âm âm tiếng bom

Chúng tôi đi Phu La Nhích còn ngủ trong sương
Ánh đèn gầm cuối cùng vừa tắt
Con đường đỏ dẫn ra hướng Bắc
Lòng nhớ các anh bồi hồi

Tiếng cười nào trong hang đá xa xôi
Hồn hậu quá miền đồng bằng chói nắng
Kể chi nhiều tiếng bom, tiếng đạn
Tiếng B.52 quen thuộc hoá quên rồi

Trọng điểm liên hoàn màu xanh sinh sôi
Cùng màu áo công binh sớm chiều vất vả
Em gái bắt tay ta, con mắt ánh một màu rất lạ
Mùa mưa này, mùa mưa xa quê

Chúng tôi đi bề bộn nghĩ suy
Khuôn mặt nào cũng đáng yêu, đáng nhớ
Dáng các anh tạc trong đạn lửa
Nhắc tôi nhiều về công việc hậu phương

Rừng săng lẻ đã trắng phong lan
Là dấu hiệu mùa mưa lũ đến
Biết mấy ngã ba chi đường tiếp chuyển
Và ngôi sao trên mộ các anh hùng

Ngoái lại ba lần chào "Cồn Cỏ" Trường Sơn
Cánh cửa thép Tà Lê dẫn đường qua trọng điểm
Những khuôn mặt tôi yêu ngàn lần thương mến
Gửi lại nơi này trọn vẹn một lòng tin


Bua La Pha 3-6-1971

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]