Ngôi sao em thương nhớ
Mọc về phía nước Lào
Anh đi về phía ấy
Nơi chiến trường lắm sao.