Thương nhất làng Lào là trẻ em,
Phải vì đất nước đã cưu mang.
Hiền khô như một niềm tin cậy,
Như cánh Chăm-pa lặng lẽ vàng.


Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983