Thương nhất làng Lào là trẻ em,
Phải vì đất nước đã cưu mang.
Hiền khô như một niềm tin cậy,
Như cánh Chăm-pa lặng lẽ vàng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]