Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:42

Nam Bắc đôi phương một tấm lòng,
Cuộc đời muốn tính, tính chưa xong.
Mông mênh bể thảm vơi rồi ngập,
Nghiêng ngửa hộc sầu lắc lại đong.
Xót bạn dở dang cùng cảnh ngộ,
Thương mình lăn lóc với non sông.
Trời kia chẳng phụ người tâm chí,
Hậu hội rồi ra sẽ tái phùng!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925