28/05/2022 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ thơ tống biệt của một người bạn Nam Kỳ

Tác giả: Trần Huy Liệu - 陳輝燎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:42

 

Nam Bắc đôi phương một tấm lòng,
Cuộc đời muốn tính, tính chưa xong.
Mông mênh bể thảm vơi rồi ngập,
Nghiêng ngửa hộc sầu lắc lại đong.
Xót bạn dở dang cùng cảnh ngộ,
Thương mình lăn lóc với non sông.
Trời kia chẳng phụ người tâm chí,
Hậu hội rồi ra sẽ tái phùng!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Huy Liệu » Hoạ thơ tống biệt của một người bạn Nam Kỳ