Mưỡu:
Xuân về thu chửa thấy về
Rừng xanh bát ngát, lòng quê rộn ràng
Thấy ai, ai những mơ màng
Gặp ai tạm trút muôn vàn nhớ thương

Hát nói:
Chiều hôm ấy màu trời đừng đục
Dưới ngàn thông, em giục anh đi
Mỉm nụ cuời như khinh nổi phân ly
Rồi từ đó, một đi không trở lại
Trên quãng đường xa người bước mãi
Bên lò sưởi ấm bạn ngồi trông
Súng vang rền khắp nam, bắc, tây, dông
Sóng biển réo, sóng lòng thêm rạo rực
Xuân đã đến với tưng bừng náo nức
Tiếng pháo đùng đánh thức cõi lòng ai
Người xa xa lắm, tình dài


Thu là Thu Tâm, một bạn thở của tác giả, quen biết từ khi Trần Huy Liệu là tù chính trị ở Côn Đảo (theo chú thích của nhà thơ ca cách mạng của nhà tù Sơn La, 1930-1945, Ty Văn hoá và Thông tin Sơn La).