Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 03:16

Mưỡu:
Ấy ai say đắm ả phiền
Cái duyên hương lửa là duyên nợ nần
Thiệt đời, thiệt cả đến thân
Tỉnh mau mau dậy, gở dần dần ra.

Hát nói:
Trông thấy cảnh phù dung đáng chán
Buồn cho ai mà lại ngán cho ai
Hết ăn no thôi lại nằm dài
Để rụt cổ so vai là thế thế
Mây khói tiêu tan hồn tráng sĩ
Lửa hương đốt cháy dạ anh hùng
Biết soi gương mà biết thẹn thùng
Ôi! Con cháu Lạc Hồng nên phải nghĩ
Sao không biết ả phiền là dĩ
Khéo mơ mộng quốc tuý ở đâu đây?
Mau mau tỉnh dậy đừng say.


Sau cuộc thất bại Yên Bái, Việt Nam Quốc Dân Đảng tan rã, một số người hăng hái tìm con đường mới, gia nhập Đảng Cộng Sản Đông Dương, một số chản nản, nằm yên, có người ăn chơi sa đoạ. Tác giả viết bài này gửi cho một nguời quen trong số đó (người này ra tù, hút thuốc phiện và nghiện nặng) để giúp người đó tỉnh ngộ, hâm lại ý chiến đấu.