Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2017 10:46

Trời chung không đội với thù Tây,
Quyết trả ơn vua nợ nước này;
Một mối ba giềng xin giữ chặt,
Thân dù thác xuống rạng đài mây.


Trước ngày ra pháp trường lên đoạn đầu đài đền nợ non sông, Trần Cao Vân có làm hai bài thơ tuyệt mệnh. Bài này ông đọc trước khi bị hành quyết.