18/09/2021 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tuyệt mệnh

Tác giả: Trần Cao Vân - 陳高雲

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2017 10:46

 

Trời chung không đội với thù Tây,
Quyết trả ơn vua nợ nước này;
Một mối ba giềng xin giữ chặt,
Thân dù thác xuống rạng đài mây.
Trước ngày ra pháp trường lên đoạn đầu đài đền nợ non sông, Trần Cao Vân có làm hai bài thơ tuyệt mệnh. Bài này ông đọc trước khi bị hành quyết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cao Vân » Thơ tuyệt mệnh