Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: mộng (6)
Đăng ngày 14/07/2019 21:41, số lượt xem: 214

Ngàn sau cũng muốn được chung thuyền
Chẳng nỡ xa rời một bóng uyên
Dẫu có đôi đường phân nẻo mộng
Đừng nên nửa đoạn gãy lời nguyền
Cho đời diễm phúc thiên nhai nợ
Giữ kiếp chung tình vạn lý duyên
Bỏ thú giang hồ trong tứ hải
Trăm năm ngồi kẽ mắt em huyền!

8-8-2017