134.31
26 bài thơ
Tạo ngày 18/02/2009 19:35 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 26/07/2009 04:33 bởi karizebato
Bên cửa sổ máy bay là tập thơ được Giải thưởng Nhà nước 2001 của nhà thơ Trần Đăng Khoa, được xuất bản lần đầu năm 1985, tái bản và bổ sung năm 2006.