Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 20/09/2015 17:50, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 06/10/2015 00:33, số lượt xem: 661

Tứ thập niên phần (kỳ nhất)

Tứ thập niên phần kỷ độ kinh
Tha niên thập ngũ nhập môn sinh
Đào sư dã ngoại đồng du ngoạn
Dữ bằng hiệu nội niệm ngôn kinh
Tân sinh vị thục tân môn hiệu
Cựu đệ dĩ thành cựu hữu tình
Cố hiệu lão bằng kim hội ngộ
Tứ thập niên phần kỷ độ kinh


四十年份(其一)

四十年份几度经
他年十五入門生
逃师野外同游玩
与朋校内念言经
新生未熟新門校
旧弟以成旧友情
故校老朋今會晤
四十年份几度经


Bốn mươi năm (bài 1)

Đã mấy lần trải qua khoảng thời gian bốn mươi năm.
Năm trước (1974) mười lăm tuổi nhập trường học.
Trốn thầy cô đi chơi, dã ngoại cùng các bạn.
Trong trường vẫn cùng các bạn đọc sách.
(Lúc đó) những học sinh mới vẫn chưa quen ngôi trường mới.
(Giờ đây sau 40 năm) tình học trò cũ đã trở thành tình bạn cũ.
Hôm nay (2014) những người bạn cũ gặp nhau nơi trường cũ.
Đã mấy lần trải qua khoảng thời gian bốn mươi năm.