1. 2019 liên cơ quan chi trác cầu tỉ tái / 2019 連機關之桌球比賽
 2. Bát Giác Trại phong 八角寨峰
 3. Chí Linh vãng cảnh 志零往景
  2
 4. Duyên hải Nam Trung Bộ lữ thứ 沿海南中部旅次
 5. Đài Bắc tứ tuyệt 臺北四絕
  1
 6. Đào Hoa công chúa bi ký 陶華公主碑記
 7. Đáo Mạc Tư Khoa khan Bác La Kim Nặc (Borodino) chi cầu hoạ 到莫斯科看博羅金諾(Borodino)之球畫
 8. Đáo Văn La thôn phỏng Hoàng công chi lăng mộ 到文羅村訪黄公之陵墓
  2
 9. Đăng cao quan vân thuỷ 登高观云水
 10. Đề Hoàng Sa đội chi tích sở hành xứ 題黄沙隊之昔所行處
 11. Gia hương tức sự 家乡即事
 12. Giác Địa nhị thủ kỳ nhất 角地二手其一
  2
 13. Giác Địa nhị thủ kỳ nhị 角地二手其二
  2
 14. Hà Giang ngọc mễ tình 河江玉米情
 15. Hoa lãng luận 花浪论
  1
 16. Hoa Minh Lầu vịnh 花明樓咏
  2
 17. Hồ biên dữ hữu quá trung thu tiết 湖边与友过中秋节
  3
 18. Kim kê báo hiểu 金雞報曉
 19. Lãm địa Hoa 覽地華
  1
 20. Lão Nhai khoáng cảnh 老街矿景
 21. Mê Kông quốc tế hội thảo 湄公國際會討
 22. Nam Sách cổ đào bình 南策古陶瓶
  1
 23. Nghĩa Lĩnh hoài cổ 义岭怀古
 24. Phú Sỹ sơn nhất đáo 富士山一到
  2
 25. Phú Sỹ sơn tái đáo 富士山再到
 26. Quá Lư Sơn lão biệt thự 過廬山老別墅
  2
 27. Quế Lâm hoài cảm 桂林懷感
 28. Quế Lâm vô miên dạ 桂林無眠夜
 29. Tại Lạng Sơn 23-165 đoàn chi thập niên hội ngộ 在凉山23-165团之十年会遇
 30. Tại Mạn Cốc khán Thu Hằng 在曼谷看秋姮
 31. Tam Tần hoài cổ 三秦懷古
  3
 32. Tặng Trung Tây Hoành Thái (Nakanishi Hirota) ASEAN Japan Center 贈中西宏太 ASEAN Japan Center
 33. Tập Kiều
 34. Tập Kiều ảnh chim đại bàng đang bay
 35. Thần vãng Tăng Thượng tự 晨往增上寺
 36. Thôn điện kỳ 1 村电其一
 37. Thôn điện kỳ 2 村电其二
 38. Thời sắc 时色
  4
 39. Thướng Burj Khalifa Tháp quan Tây Á phong vực 上Burj Khalifa塔, 觀西亞風域
 40. Thượng Hải than điện ảnh 上海灘電影
  1
 41. Tứ thập niên phần (kỳ nhất) 四十年份( 其一)
 42. Tứ thập niên phần (kỳ nhị) 四十年份( 其二)
 43. Tứ thập niên phần (kỳ tam) 四十年份(其三)
 44. Tứ tuyệt 四绝
 45. Úc châu võng cầu công khai tái 2017 澳洲網球公開賽2017
 46. Vấn phát thái 问发彩
 47. Việt Hoàng Liên Sơn sơn đạo đáo Sa Pa 越黄连山山道到 Sa Pa
 48. Vịnh Kiều về hải cẩu ở Bình Thuận
 49. Xuất sai kiểm tra hương thôn điện mục 出差检查乡村电目
  1
 50. Yến thượng thi 宴上詩
  1