Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/08/2019 00:37, số lượt xem: 217

在曼谷看秋姮

今年曼谷看秋姮
八面湄公工業談
能量投資尋夥伴
交通基礎見人心
東西廊路何時作
國際交流展市場
聞道遠交要近見
何年又見可相談


Tại Mạn Cốc khán Thu Hằng

Kim niên Mạn Cốc khán Thu Hằng
Bát diện Mi Công công nghiệp đàm
Năng lượng đầu tư tầm khoả bạn
Giao thông cơ sở kiến nhân tâm
Đông Tây lang lộ hà thời tác
Quốc tế giao lưu triển thị trường
Văn đạo viễn giao yêu cận kiến
Hà niên hựu kiến khả tương đàm.


Seeing the Autumn Moon in Bangkok

This year in Bangkok I see the Autumn Moon
8 sides discuss about industry in Mekong sub-region.
Power investment prjects are looking for partnership.
Infrastructure projects show people hearts.
When the West-East corridor road will be built?
International transactions develop market.
It is heard that the far transaction should be seen nearby.
At what year we will be able to meet each other for discuss again about the matters today.


Ở Băng Cốc ngắm trăng thu

Năm nay ngắm trăng thu ở Băng Cốc.
Tám bên bàn bạc về công nghiệp ở tiểu vùng sông Mê Công.
Các dự án đầu tư năng lượng tìm kiếm đối tác.
Các dự án hạ tầng giao thông cho thấy lòng người.
Tuyến đường hành lang Đông Tây khi nào làm.
Việc giao lưu quốc tế là để mở rộng thị trường
Nghe nói rằng khi giao lưu nơi xa cần thấy lúc gần.
Vào năm nào lại sẽ có thể cùng bàn chuyện hôm nay.

Bangkok, 15-8-2019