Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/09/2017 23:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong vào 19/09/2017 23:29, số lượt xem: 363

Đáo Mạc Tư Khoa khan Bác La Kim Nặc (Borodino) chi cầu hoạ

Nga Pháp na thu triển chiến trường
Huyết giang thi điệp hoả yên hương
Song phương câu tổn đô tuyên thắng
Thất vạn hùng sư nhất nhật vong
Cục thế Nga quân tồn lực lượng
Tạm thời Pháp đế nhập Hồng Trường
“Chiến tranh dữ hoà bình” tằng độc
Kim hựu quan cầu hoạ thượng tường.


到莫斯科看博羅金諾(Borodino)之球畫

俄法那秋展戰場 
血江尸疊火煙鄉 
雙方俱損都宣勝 
七萬雄師一日亡 
局勢俄軍存力量 
暫時法帝入红場 
戰爭與和平曾讀 
今又觀球畫上牆 


Đến Mạc Tư Khoa xem bức tranh tròn về trận chiến Borodino

Mùa thu năm đó (1812) quân đội Nga và Pháp đã xảy một cuộc chiến.
Ở làng Borodino ngập máu vào thây người chết.
Hai bên đều tổn thất nặng nề nhưng đều tuyên bố thắng trận.
Bảy vạn quân tinh nhuệ của cả hai bên đã chết trong một ngày giao chiến.
Về đại cuộc quân Nga vẫn lực lượng.
Tạm thời vua Pháp đã vào được Hồng Trường.
Trước đây đã từng đọc tiểu thuyết Chiến tranh và hoà bình của nhà văn Nga Lev Tolstoi nói về cuộc chiến Borodino.
Nay lại được xem bức tranh tròn vẽ về trận chiến này.

- Borodino: Làng gần Mạc Tư Khoa nơi diễn ra cuộc chiến Nga-Pháp ngày 7-9-1812.
- Tranh Tròn, Hoạ Tròn: Bức tranh rộng 115 m, cao 15m vẽ vòng quanh trên tường trong một ngôi nhà lớn ở địa điểm Poklonaiya, của hoạ sỹ Franz Alekseyevich Roubaud miêu tả trận chiến Borodino vẽ năm 1812-1912 nhân kỷ niệm 100 năm trận chiến.
- Tướng Nga: Cu-tu-dốp chỉ huy quân Nga trong trận này.
- Vua Pháp: Na-pô-lê-ông chỉ huy quân Pháp trong trận này.
- Chiến-hoà: Tiểu thuyết Chiến tranh và Hoà bình của Lev Tolstoi kể rất hay về cuộc chiến này.

Cách nay 205 năm, ngày 7-9-1812 tại làng Bô-Rô-Đi-Nô ngoại ô Mạc Tư Khoa, nước Nga đã diễn ra cuộc chiến một ngày Pháp-Nga đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới. Người Nga gọi là cuộc chiến tranh vệ quốc 1812. Quân Nga do tướng Cu-tu-dốp chỉ huy chống lại quân Pháp xâm lược do vua Na-pô-lê-ông chỉ huy. Hai bên đều tuyên bố chiến thắng. Khoảng bảy vạn người của cả hai bên đã tử thương. Về đại cuộc quân Nga vẫn bảo tồn được lực lượng nhưng phải rút lui. Còn quân Pháp tiến vào Mạc Tư Khoa. Mùa đông đến, quân Pháp không chịu được rét, tổn thất rất nhiều và phải rút lui. Tháng 12-1812 Na-Pô-Lê-Ông tuyên bố thất bại. Tháng 4-1813 Cu-tu-dốp chết trên đường truy kích quân Pháp. Thất bại này mở đầu cho sự sụp đổ của Đế chế Na-Pô-Lê-Ông vào năm 1815. Năm 1912 kỷ niệm 100 năm của trận chiến này, hoạ sĩ Franz Alekseyevich Roubaud đã vẽ Bức tranh rộng 115 m, cao 15m vẽ vòng quanh trên tường trong một ngôi nhà lớn ở địa điểm Đồi Poklonaiya, Mạc Tư Khoa miêu tả trận chiến Borodino. Nay trở thành Bảo tàng Borodino.

Thật là:
Dấu binh lửa nước non như cũ,
Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.
Phận trai già ruổi chiến trường,
Buông tên ải bắc, treo cung non đoài.
(Chinh phụ ngâm)