Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (10 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/04/2022 23:35 bởi tôn tiền tử
Trần Đôn Phục 陳敦復 hiệu Lễ Trai 禮齋, quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, nay là phường Lộc Vượng, ngoại thành Nam Định, đỗ cử nhân niên hiệu Tự Đức thứ 8 (1855), quan Bố chính Cao Bằng bị bãi chức do tham nhũng tiền gạo công, về nhà dạy học. Ông tham gia viết Trần gia ngọc phả, Trần gia đế vương thi tập.