Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/03/2020 08:27 bởi tôn tiền tử
Trần Ái Sơn 陳愛山 là một tông thất nhà Trần, chưa rõ thân thế, có hai bài thơ chép trong Nam Ông mộng lục của Hồ Nguyên Trừng.