Lò hương vừa dứt khói la đà,
Rung rinh màn trướng vẻ xuân sa.
Câu thơ lắng lại tình sông bể,
Trăng côi, bóng lẻ trước hiên nhà.

tửu tận tình do tại