Trước cửa mây vờn ám sắc the,
Ban trưa, thôi cũng chẳng kiêng chè.
Tương tư ngại bước lên lầu vắng,
Hoa gạo bên đường thắp đỏ hoe.

tửu tận tình do tại