20/10/2021 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thi ngôn tự phụ kỳ 2
詩言自負其二

Tác giả: Trần Ái Sơn - 陳愛山

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 08:30

 

Nguyên tác

窗畔香雲暗碧紗,
平分午睡不禁茶。
相思在望豋摟怯,
一樹木棉紅盡花。

Phiên âm

Song bạn hương vân ám bích sa,
Bình phân ngọ thuỵ bất câm trà.
Tương tư tại vọng đăng lâu khiếp,
Nhất thụ mộc miên hồng tận hoa.

Dịch nghĩa

Mây thơm bên song phủ mờ màn the biếc,
Bình thường ngủ trưa dậy chẳng kiêng chè.
Đang khi trông nhớ nhau, sợ bước lên lầu,
Cả một cây gạo nở đầy hoa đỏ.

Bản dịch của La Sơn

Trước cửa mây vờn ám sắc the,
Ban trưa, thôi cũng chẳng kiêng chè.
Tương tư ngại bước lên lầu vắng,
Hoa gạo bên đường thắp đỏ hoe.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ái Sơn » Thi ngôn tự phụ kỳ 2