Dưới đây là các bài dịch của La Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thi ngôn tự phụ kỳ 2 (Trần Ái Sơn): Bản dịch của La Sơn

Trước cửa mây vờn ám sắc the,
Ban trưa, thôi cũng chẳng kiêng chè.
Tương tư ngại bước lên lầu vắng,
Hoa gạo bên đường thắp đỏ hoe.

Ảnh đại diện

Thi ngôn tự phụ kỳ 1 (Trần Ái Sơn): Bản dịch của La Sơn

Lò hương vừa dứt khói la đà,
Rung rinh màn trướng vẻ xuân sa.
Câu thơ lắng lại tình sông bể,
Trăng côi, bóng lẻ trước hiên nhà.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]