Khi anh chưa bước về phương ấy
Mắt em biết gọi thuỷ triều về
Khi anh tơ tưởng người gái ấy
Trái tim - tức ngực vỡ lòng đê

Khi đã không còn yêu nhau nữa
Mọi lời tha thiết có như thừa
Khi tình như bếp không còn lửa
Tro tàn "kỷ niệm" lạnh mùa xưa

Khi duyên kiếp này chừ dứt nợ
Thì tờ hôn thú nghĩa lý chi
Chỉ còn một tờ đơn thôi vợ
Mỗi người chọn riêng một lối đi

Khi anh gom góp từng hạnh phúc
Chiu chắt quanh năm gởi tặng người
Nào hiểu khổ đau là cùng cực
Lòng em khan hiếm chút niềm vui

Nếu biết yêu nhau rồi phụ bạc
Thì xin ngày trứơc đừng sang ngang
Mộng vàng không bỏ tình ngơ ngác
Và vứt ngây thơ ở bên đàng.


31/3/2008