Anh biết lam sao được hở trời
Dứt tình không nỡ, nhớ không nguôi
Thôi, em hay giữ cành hoa úa
Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời.