Em ơi! Bốn bề là biển
Em ơi! Bốn bề là trăng
Em ơi! Cát vàng cát mịn
Em ơi!!!

Không!
Em chẳng thấy gì cả
Em chỉ nhìn thấy anh
Anh!

Mong manh!
Mong manh!
Mong manh!


Nguồn: Tôi ấy mà (thơ), Trương Vĩnh Tuấn, NXB Hội nhà văn, 2008