Tôi gọi mãi sao đồng đội không thưa
Mà mưa cứ rơi gió cứ gào cứ thét
Mà cứ thẳng hàng ngang hàng dọc
Hết giặc rồi sao không dậy mà vui.

Tôi gọi mãi sao không ai trả lời
Lạnh trắng một màu cắt da cắt thịt
Tổ quốc sum vầy các anh đâu hết
Cứ vô tình hay rong hay chơi?

Đồng đội ơi!
Dù năm tháng không nguôi
Xin hãy để cho tôi được khóc
Với những ngôi mộ có tên không tên hàng ngang hàng dọc
Vì chúng tôi là đồng đội của nhau.

Đồng đội ơi!
Chiều trắng xoá những linh hồn trắng
Mây trắng bay và bướm trắng chập chờn
Hương khói trắng lòng ta trắng lặng
Đồng đội ơi chớp bể mưa nguồn.

Đồng đội ơi chớp bể mưa nguồn.


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Giang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.