Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/11/2008 02:23 bởi hongha83
Trương Ngạc 張諤 đỗ tiến sĩ năm 708, niên hiệu Cảnh Long 2 đời Đường Trung Tông, phục vụ Trần Vương (người hoàng tộc), sau lại giúp việc dưới trướng Kỳ Vương (em trai Đường Huyền Tông). Vì không được triều đình chấp thuận nên phải chuyển làm chức Thừa ở Sơn Nhiễm (đông bắc Trường Thanh, tỉnh Sơn Đông).