Từ lâu thân lấm bụi mê
Xin về tắm lại sông quê một lần
Tha hương ngập sóng triều dâng
Đâu là một tiếng chuông ngân tịnh lòng

Khật khờ chen lấn phố đông
Ngẩn ngơ chưa thoát ra vòng quẩn quanh
Khát màu ruộng mạ non xanh
Chim thơ ấu nhảy nhót cành sớm mai

Dại khôn mấy bước ngắn dài
Dòng sông quê vẫn khoan thai lững lờ
Tỉnh say mấy cuộc bơ phờ
Vòng tay mẹ vẫn đôi bờ Hiếu giang