Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
46 bài thơ
Tạo ngày 04/04/2008 00:32 bởi Vanachi
Trương Đình Tuấn sinh ngày 26-6-1956 tại Vỹ Dạ, Phú Vang, Huế, nguyên quán tại Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị. Ông cư trú tại 41/12 đường Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, là hội Viên Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Bình Phước.

Tập thơ đã in: Vạt nắng, NXB Văn Nghệ, 2005 và thơ đã đăng trên các báo ở thành phố Hồ Chí Minh.